Få en smagsprøve

I køber normalt en vare, fordi I ved, at I har brug for den. Har I brug for os? Kom din nysgerrighed til livs, og få en gratis smagsprøve på, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.

FOKUS PÅ FREMTIDEN

Med fokus på fremtiden, følger der en række opgaver i kølvandet, for at fremtiden skal blive til noget. Målet og alle de ønskede tiltag skal samles i en plan for udvikling af virksomheden. Planen tilpasses i takt med at nye tiltag besluttes og andre tiltag afsluttes. Tilgangen er agil, altså hellere tag sikre skridt i den rigtige retning end mange skridt i den forkerte retning.

Gode aftaler og processer er en forudsætning for, at flere end én person kan gå i samme retning. Det gælder aftaler både internt i virksomheden og eksternt med leverandører og kunder. Alle parter kan kun agere i et samarbejde, når de har den rette viden om muligheder og løsninger.

En stærk fremadrettet økonomistyring med mål for aktiviteter skal informere alle om udviklingens retning, således at de enkelte parter kan agere selvstændigt i situationer, der afviger en smule fra normalen.

Vores opfølgning giver sikkerhed for, at I når målet og viden om, hvor I skal ændre noget.

Derfor er ledelsesrapporteringen, både om interne og eksterne forhold, den sidste vigtige opgave. Sådan drives udviklingen af en virksomhed med fokus på fremtiden.

Under emnet ”ydelser” kan du se flere detaljer om de nævnte vigtige opgaver.

 

Følg os på LinkedIn

© Copyright -