Se et udvalg

af vores kundecases

Valget er nemt, når man kender effekten

I Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD) er vi ca. 650 medarbejdere rundt omkring i landet.
Alle steder er der medarbejdere, der registrerer flytninger af varer efter et komplekst regelsæt.

Den rette info ind er som bekendt, den eneste vej til brugbar info ud.
I FDD ville vi derfor gerne arbejde med DATAHJULET, der udvikles af Simplify.
Alle typer af opgaver og tilhørende tilladte registreringer blev gjort kendte og synlige.
Ledelsen af Forsvarets Forsyninger, Depot og distributioner indgik i et samarbejde med Simplify om identificering af de relevante oplysninger til synliggørelse af de rigtige registreringsmetoder med de præcist nødvendige oplysninger for de daglige arbejdsopgaver i depoterne.

Læs mere

FDD bidrog med de faglige input, Simplify stod for facilliteringen af processen, strukturering af data, valg af grafik, idégenereringen om musemåtter og produktionen, således at vi nu også kan rengøre dem for olie og skidt.

I dag sidder 250 medarbejder med hver deres musemåtte – data lige ved hånden – og registrerer lystigt og rigtigt hver gang – det giver arbejdsglæde.

Vores nye medarbejdere er herefter 100 % på banen til at løse opgaven og registrere fra dag 1.

”Det gælder om altid at vælge det rette redskab til den rette situation. Vi havde ikke brug for, at kunne slå mere op på skærmen, men data lige ved hånden”
Læs mindre

Jeg har tidligere arbejdet sammen med Lene

Jeg har tidligere arbejdet sammen med Lene Stevnsborg hos Forsvaret og trak derfor igen på hendes ganske særlige kompetencer i forbindelse med oplæring af medarbejdere i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Vi havde netop implementeret SAP S/4HANA, men savnede instruktion i effektiv brug af SAP samt forståelse af flowet mellem fødesystemer og til SAP.
Samtidig blev medarbejderne undervist i de nødvendige handlinger og afstemninger i forbindelse med regnskabsaflæggelsen i SAP. Jeg fik stor ros af medarbejderne for denne handling og vil helt sikkert gøre det igen, når andre udfordringer opstår.

Ressource til de særlige, tunge og komplekse opgaver

I forbindelse med et par ekstraordinære opgaver omkring data og processer har vi haft fornøjelsen af et stærkt og effektivt samarbejde med Lene Stevnsborg, Simplify A/S. Opgaven struktureres, planlægges og beskrives sammen med de øvrige relevante medarbejdere og der rapporteres løbende på den relevante fremdrift for ledelsen.

© Copyright -