ERFARING SKAL BLANDES MED NY VIDEN

Forudsætningen for en relevant rapportering er de rette registreringer og den rette sammensætning i forhold til virksomhedens udfordringer. Vi kan inspirere jer til at inddrage ny viden om flere områder i virksomheden.

En god rapportering indeholder blandt andet:

• vigtige faste informationer – ofte sammenholdt med forventninger

• super aktuelle belysninger af præcise interessante områder

Begge punkter tilpasses løbende – når behovet forsvinder og nye opstår.

Oplever I udfordringer med de rette registreringer? Skal I snart rapportere, men er ikke klar med opsætning og datagrundlag? Og hvilken ny viden er relevant, for jer at få, lige nu?

Dette er selvfølgelig en opgave, der udspringer i ledelsens beslutninger og typisk med involvering af ledende medarbejdere. Vi bringer sparring og inspiration om ny relevant rapportering for jeres virksomhed i jeres branche, jeres størrelse og jeres aktuelle historie. Rapportering kan omfatte al relevant viden om flow med kunder, leverandører og internt personale, eller om økonomi, salg, indtjening og om oppetid på maskiner

I afgør, hvilke af disse og andre, der er vigtige for jer lige nu – vi inspirerer og etablerer. Sammen kan vi danne et super godt beslutningsgrundlag – der præsenteres med de rette data til de rette tider i løbet af året i det rette format til:

• ledelsesmøder

• bestyrelsesmøder

• medarbejderinfo

GRAFISKE PRÆSENTATIONER

Disse rapporteringer kan også være grafiske præsentationer på skærme, der fremmer forståelse af hverdagens informationer. Mange medarbejdere foretrækker figurer, farver og grafer, når det skal gå stærkt i hverdagen. Til møder for ledelse og bestyrelser vil der ofte være brug for lidt flere ord om hvilke handlinger, der foreslås iværksat.

Kontakt os på telefon 70 25 95 35 eller via vores formular for at høre mere om hvordan vi kan hjælpe jer med optimal ledelsesrapportering og effektivitet i hverdagens opgaver.

© Copyright -