Ikrafttrædelse: 25. maj 2018

De følgende regler for håndtering af persondata regulerer den indsamling af informationer, som sker via Simplify A/S og Simplify-it.dk.

Når vi behandler dine data, gør vi det i overensstemmelse med EU´s regler for håndtering af persondata, som trådte i kraft den 25. maj 2018

Reglerne for håndtering af persondata omfatter alle informationer, som du afgiver til os, og som vi indhenter om dig offline eller ved øvrige lejligheder (for eksempel til møder, messer, telefon eller via e-mails)

Læs venligst disse regler omhyggeligt.

Når du benytter vores hjemmeside, accepterer du, at denne benyttelse også er reguleret af disse regler for håndtering af persondata. Da vores hjemmeside er et dynamisk redskab, kan vi være nødt til i fremtiden at tilpasse vore regler for håndtering af persondata. Vi vil informere herom på hjemmesiden og opdatere ikrafttrædelsesdatoen for regelsættet. Ved at benytte hjemmesiden efter sådanne ændringer accepterer du samtidig tilpasningen af regelsættet.

Hvilke data registrerer vi (online og offline)?
Vi vil registrere følgende data:

  • Navn og stilling
  • Kontaktoplysninger inkl. e-mailadresse
  • Telefonnummer
  • Andre informationer relevante for samarbejde/kommunikation
  • Vi indsamler ikke særlige personoplysninger om dig

Hvordan vi indsamler og benytter informationer

Vi indsamler disse data for at forstå dine behov og yde dig den bedste service, især i følgende sammenhænge:

• indgå samarbejdsaftaler

• levere den bedste service til dig som kunde eller kommende kunde.

• levere dine produkter til rette sted og møde op på rette lokation til møder

• aflæggelse af regnskab

Vi videregiver ikke dine oplysninger til 3. mand. Oplysningerne opbevares til samarbejdet eller kontakten aftales ikke at være relevant længere og tidligst 5 år efter seneste fakturering, jfr. bogføringsloven og reglerne om opbevaring af regnskabsmaterialer.

Vi benytter os af 3. parts software til hjemmesiden og til opbevaring af data generelt.

Vi har modtaget databehandleraftaler med vores leverandører af 3. parts software, der understøtter vores regler for håndtering af persondata. Hvis du vil vide mere om vores 3. parts software leverandører, skal du kontakte vores 3. parts leverandører direkte for yderligere information. Vores 3. parts leverandører er:

Service for opbevaring af filer og e-mails:

Blueprint, Bernhard Bangs Allé 23, 2000 Frederiksberg

Levering af software til og bogføring af regnskab:

HallerupNet ApS, Overgaden Oven Vandet 48E, 1415 København K

Virksomheden er i vækst, og såfremt der på et tidspunkt bliver tale om tilkøb eller frasalg af forskellige aktiver, kan informationer om vores kunder være et af de aktiver, der vil blive overdraget til 3. mand.

Åbenhed og sletning af data
I henhold til persondataforordningen, der trådte i kraft den 25. maj 2018, har du til enhver tid ret til at bede om informationer om, hvilke data vi har registreret om dig. Du kan også bede om at få data ændret eller slettet, såfremt data ikke er en forudsætning for vores overholdelse af den almindelige danske lovgivning, herunder bogføringsloven.

Ønske om indsigt i, ændring eller rettelse af data skal rettes til persondata@simplify-it.dk

Security
Vi ønsker at sikre dine informationer til enhver tid. For at undgå unødig adgang til disse data har vi etableret passende fysiske, elektroniske og ledelsesmæssige processer for at overvåge og sikre informationer indsamlet såvel online som offline. Vi vil gøre vores bedste for at overholde reglerne om håndtering af persondata og således også at de systemer vi anvender til enhver tid er sikret tidssvarende.

Hvordan opbevarer vi dine informationer?
Dine informationer er registreret i vor CRM-database og i vort økonomisystem. Det er kun de personer, der vedligeholder disse databaser og systemer, der vil have adgang til dine informationer.

Forbehold

Disse regler vil med stor sandsynlighed skulle opdateres løbende. En sådan opdatering vil altid fremgå af vores hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål vedrørende regelsæt for håndtering af persondata, så send dem venligst til persondata@simplify-it.dk.

Klageadgang
Hvis du tror, at vore registreringer om dig er forkerte eller vildledende, kan du altid bede om at få at vide, hvilke data vi har registreret om dig. Du har retten til at bede om, at disse data enten bliver rettet eller slettet. Du kan også klage over behandlingen af dine data. Din klage skal I så tilfælde rettes direkte til Datatilsynet (persondataloven § 8, afsnit 1) www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/

Kontakt
Ansvarlig for ovenstående er:
Simplify A/S, Industribakken 12, Sengeløse, DK-2630 Taastrup, telefon 70 25 95 35

© Copyright -